Activity ภาพกิจกรรมบริษัท

Amado Outting ครั้งที่ 2 กิจกรรม "Amado Outting ครั้งที่ 2" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 และ 22 มิถุนายน 2558 ณ.ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยกิจกกรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมรวมตัวแทนอมาโด้เป็นครั้งแรก โดยจุดประสงค์การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายอมาโด้แต่ละท่านได้พบปะและพูดคุย แลกเปลี่ยนวิธีการขายสินค้า และให้ตัวแทนจำหน่ายได้มีความใกล้ชิดกับบริษัทมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนไทยมั่นใจมากขึ้น พร้อมด้วยความปลอดภัยและเห็นผลทันใจ