Activity ภาพกิจกรรมบริษัท

Amado Celebrate 1 Anniversary นายธนา ลิมปยารยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชนธนาซัพพลีเมนท์ จำกัด ถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ดาราและศิลปินรับเชิญ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบรนด์AMADOดำเนินการมาครบรอบ 1 ปี ในงาน "Amado Celebrate 1 Anniversary" ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ "อมาโด้" ประเภทต่างๆ ได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนไทยมั่นใจมากขึ้น พร้อมด้วยความปลอดภัยและเห็นผลทันใจ