Activity ภาพกิจกรรมบริษัท

Amado REALITY ท้า/ขาย/รวย เชน ธนา จัดกิจกรรม Reality 16 ชั่วโมง จากมือเปล่า จับมาขาย Online ผู้โชคดีที่ทำยอดได้สูงที่สุดจะได้รับรางวัล iPhone6sPlus ไป พร้อมเงินสดฟรีๆ จากยอดการสั่งซื้อ อมาโด้ท้าพิสูจน์ขายง่ายรวยจริง!!

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนไทยมั่นใจมากขึ้น พร้อมด้วยความปลอดภัยและเห็นผลทันใจ