บริษัท เชนธนา ซัพพลีเมนท์ จำกัด

441/4 ซ.นาคนิวาส 57 โครงการ Wise71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
081-440-5000 / 081-949-5000

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-20.30 น.

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนไทยมั่นใจมากขึ้น พร้อมด้วยความปลอดภัยและเห็นผลทันใจ