Jobs ร่วมงานกับเรา

ชื่อ
นามสกุล
Email Address
โทรศัพท์
ตำแหน่งที่สนใจ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม :
ชุดสูทพนักงานฟรี 1 ชุด

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
piyawat.p@amadothailand.com
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 11,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งขึ้นรถในแต่ละวัน
2. ตรวจรับสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้ตรงตามใบสั่งซื้อ(PO)
3. จัดเรียงสินค้าให้สะอาด เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็ค
4. ลงบันทึกการรับส่งสินค้าทุกวัน
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม :
ชุดสูทพนักงานฟรี 1 ชุด

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
ประสบการณ์(ปี) :
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
1. มีความอดทนต่อการทำงาน สามารถทำงานหนักและรับแรงกดดันได้ มีความระเอียดรอบครอบ
2. มีความแข็งแรง คล่องตัวสูง ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มีระเบียบวินัย และสามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายออกมาได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft office ได้
6. หากมีความสามารถในด้านงานสต๊อก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
- wichchuda.k@amadothailand.com
- piyawat.p@amadothailand.com
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของบริษัท
2. จัดทำและพัฒนาสื่อต่างๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. นำส่งสื่อแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ของบริษัท ในลักษณะของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม :
ชุดสูทพนักงานฟรี 1 ชุด

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
1. มีความรู้ และสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,Flash ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถดูแล และรับผิดชอบงานด้านกราฟิกได้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการออกแบบ และนำแสนองานออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ
4. มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
- wichchuda.k@amadothailand.com
- piyawat.p@amadothailand.com
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนไทยมั่นใจมากขึ้น พร้อมด้วยความปลอดภัยและเห็นผลทันใจ