เชนธนา ซัพพลีเมนท์ บริษัท เชนธนา ซัพพลีเมนท์ จำกัด (อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด) ก่อตั้งจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ "อมาโด้ (Amado)" ซึ่งเป็นภาษาสเปน แปลว่า "สุดที่รัก" ด้วยเป้าหมายที่อยากให้ลูกค้าบริโภคมีความมั่นใจ สุขภาพดีจนเป็นที่รักของคนรักตลอดไป

ผู้ก่อตั้งบริษัท

ธนา ลิมปยารยะ​ (เชน)

การศึกษา
อนุบาล-มัธยมต้นโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
มัธยมปลายโรงเรียนทิวไผ่งาม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประวัติการทำงาน
2549-2557นักร้อง/นักแสดง/พิธีกร สังกัด RS Promotion
2552-2554พนักงานฝ่ายการตลาด
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2554-2555ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก จำกัด
2556-2557ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน
  • พิธีกรรายการสมรภูมิไอเดีย (ช่อง3)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
  • ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนไทยมั่นใจมากขึ้น พร้อมด้วยความปลอดภัยและเห็นผลทันใจ